• Prema ponudama ponuditelja (kn). Cijena nakon usuglašavanje opsega te definiranja krajnjeg projektnog zadatka.
  • prije 6 mjeseci
  • 12prijave
  • 409pregledi

Za potrebe praćenja registracija u plesnim sportovima potbno je naprvii novi interfacen za unos ažuriranje i obrau podatka.

Bazni model postoji , a dostava podataka je pujem xml-a ili JSON-a

Očekivani broj strnica za izradu je 40-50 , plus navigacija putem izbornika

Preferirani izgled je JQUERY data table sa unosom i prikazom podataka

Za detaljnu specifikaciju molim se javiti na navednei oglas

  • Programiranje i razvoj web aplikacija


Morate se prijaviti da bi mogli komentirati i licitirati na ovaj posao