Web stranicu FREELANCE.HR pokrenula je i uređuje tvrtka Studio Antar d.o.o. kao vlasnik i izdavač iste, pa se mole svi korisnici da se pridržavaju niže opisanih uvjeta korištenja.

IDEJA FREELANCE.HR

FREELANCE.HR omogućava poslodavcima iz cijele Hrvatske da stupe u kontakt s najboljim hrvatskim stručnjacima (dalje: „freelanceri“) pod najboljim uvjetima. FREELANCE.HR će Vam omogućiti da za specifične usluge koristite upravo hrvatske „freelancere“.

Web stranica FREELANCE.HR je platforma / mjesto na kojem „freelanceri“ i poslodavci mogu komunicirati, sklapati poslove, upoznavati i ocjenjivati jedni druge, u interesu stvaranja konkurentnijeg i poštenijeg tržišta usluga, te općenito osiguravanja kvalitetne usluge.

Freelancer može postati svaka punoljetna poslovno sposobna privatna osoba sposobna i spremna obavljati zadatke/projekte (dalje: poslovi) iz neke od kategorija/podkategorija.

Poslodavac može postati svaka punoljetna poslovno sposobna privatna osoba i/ili registrirani obrtnik ili tvrtka koja ima posao za freelancera.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

S prvim korištenjem FREELANCE.HR, smatrat ćete se u cijelosti upoznali s ovim uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate stranicama FREELANCE.HR i ne koristite njezine sadržaje.

Izgled i sadržaj FREELANCE.HR te uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da iste redovito proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje FREELANCE.HR predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmjene, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na web stranici FREELANCE.HR.

Sve informacije na web stranici FREELANCE.HR, bilo tekstualne, grafičke ili fotografske isključivo su informativnog karaktera, te nemaju karakter odobrenja, savjetovanja ili bilo kojeg drugog profesionalnog odnosa između Studio Antar d.o.o. kao izdavača s jedne strane te „freelancera“ i poslodavaca kao korisnika web stranice FREELANCE.HR s druge strane. Studio Antar d.o.o. nije odgovoran za bilo kakve posljedice ili štete nastale upotrebom web stranice FREELANCE.HR.

Studio Antar d.o.o. kao izdavač web stranice FREELANCE.HR uložio je iznimne napore kako bi podaci izneseni na njima bili točni, ali točnost nije moguće jamčiti stoga izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, potpunost niti izvornost bilo kojeg podatka sadržanog na ovim web stranicama. Studio Antar d.o.o. kao izdavač ni u kojem slučaju ne odgovora za istinitost i stručnost poslovnih referenci „freelancera“ navedenim na njegovom korisničkom računu niti istinitost i naplatnost posla od strane poslodavca.

Korištenjem sadržaja web stranice FREELANCE.HR korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja iste te prihvaća koristiti sadržaj stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Studio Antar d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranice FREELANCE.HR, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranice FREELANCE.HR.

Neki od linkova web stranici FREELANCE.HR vode na druge web-stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom izdavača web stranica FREELANCE.HR. Izdavač web stranica FREELANCE.HR nije odgovoran za sadržaj tih stranica.

KORIŠTENJE SADRŽAJA FREELANCE.HR

Korištenje materijala i sadržaja FREELANCE.HR dopuštamo samo u zakonom propisane svrhe.

NE DOPUŠTAMO:

  1. objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju važeći hrvatski propisi I propisi EU-a, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, privatne poruke, osobni podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na osobnost treće osobe;
  2. objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju prava djece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba putem svih sadržaja na FREELANCE.HR;
  3. izričito ili prikriveno oglašavanje bilo kakvih proizvoda ili usluga putem svih sadržaja na FREELANCE.HR, izuzev onih usluga za koje ste registirani kao “freelancer” i proizvoda vezanih uz tu djelatnost;
  4. izričito ili prikriveno oglašavanje osobnih internetskih stranica ili blogova putem svih sadržaja na FREELANCE.HR, izuzev onih vezanih za registriranu djelatnost “freelancera”;
  5. korištenje sadržaja i funkcionalnosti FREELANCE.HR na način koji može uzrokovati štetu Studio Antar d.o.o., ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi;
  6. lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu Studio Antar d.o.o., ostalih korisnika ili trećih osoba putem svih sadržaja na FREELANCE.HR;
  7. svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme;
  8. neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka korisnika FREELANCE.HR;
  9. korištenje bilo kojeg sadržaja ili njegovog dijela FREELANCE.HR u komercijalne svrhe (što uključuje preuzimanje, reproduciranje, iznajmljivanje, distribuiranje, objavljivanje u javnosti, javno izlaganje, prikazivanje I sl.) bez prethodnog pisanog dopuštenja Studio Antar d.o.o.

Korištenjem sadržaja FREELANCE.HR pristajete da Studio Antar d.o.o.nadzire jesu li sadržaji koje pošaljete, objavite i učitate u skladu s uvjetima korištenja i zakonskim propisima koji se primjenjuju. Sve povrede Uvjeta korištenja mogu dovesti do privremene ili trajne deaktivacije korisničkog računa kao i trajnog brisanja korisničkog računa. Studio Antar d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom bilo kojem korisniku ili trećoj osobi.

Bez obzira na činjenicu što FREELANCE.HR ima pravo nadzirati sadržaj, vi ste osobno isključivo odgovorni za sadržaje koje objavljujete,učitavate ili razmjenjujete na FREELANCE.HR.

Ukoliko u bilo kojem trenutku želite promijeniti ili obrisati sadržaje koji su dozvoljeni Uvjetima korištenja, a na koje više ne možete utjecati (npr. komentari i/ili blog-postovi na ponudi samog zadatka), potrebno je da na e-mail adresu: pozdrav@freelance.hr pošaljete upit s detaljnim objašnjenjem razloga za brisanje koje će FREELANCE.HR. razmotriti i poslati vam povratnu informaciju o svojoj odluci da li će tražene sadržaje obrisati ili ne.

FREELANCE.HR nije odgovoran za sadržaj poruka objavljenih u komentarima i/ili blog-postovima. Iste poruke odražavaju isključivo stavove njihovih autora („freelancera“ i poslodavaca), a nikako i stavove vlasnika web stranice. Poruke neprimjerenih sadržaja izdavač može ukloniti bez objašnjenja.

U slučaju nepoštivanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz uvjeta korištenja, svi korisnici i treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima ili objavom, odnosno učitavanjem zabranjenih sadržaja, prouzroči vlasniku Studio Antar d.o.o., ostalim korisnicima ili trećim osobama.

AUTORSKA PRAVA I DRUGA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Korištenjem web stranice FREELANCE.HR svjesni ste da su na njoj nazivi, slike, fotografije, logotipi, grafički prikazi i drugi sadržaji koji su zaštićeni različitim pravima autorskog I intelektualnog vlasništva čiji je nositelj Studio Antar d.o.o. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu pismenu dozvolu vlasnika.

Na stranicama FREELANCE.HR mogu se pojaviti i materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi i sl.) u vlasništvu korisnika („freelancera“ i poslodavaca). Svaki korisnik web stranice FREELANCE.HR snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na web stranici FREELANCE.HR.

REGISTRACIJA

Registrirati se na web stranice FREELANCE.HR smije se samo punoljetna, potpuno poslovno sposobna osoba. Registracija je moguća samo ako prethodno prihvatite ove uvjete korištenja te nam dopustite da vaše osobne podatke koje unesete prikupljamo, obrađujemo i koristimo u skladu s pravilima zaštite privatnosti. Prilikom registracije dužni ste unositi točne i istinite podatke. Ne dopuštamo korištenje korisničkog imena koje je neprikladno, uvredljivo ili vulgarno. Zadržavamo pravo obrisati takva korisnička imena bez prethodne obavijesti.

Nakon izvršene registracije dobivate vlastiti korisnički račun, bilo kao „freelancer“ ili kao poslodavac. Sve podatke o svom korisničkom računu, a osobito odabranu lozinku, dužni ste čuvati kao povjerljive podatke. Studio Antar d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu koja vama, drugim korisnicima ili trećoj osobi može biti uzrokovana zbog korištenja korisničkog računa bez autorizacije, odnosno druge zlouporabe podataka koji su dostupni na korisničkom računu. Ako uočite neautorizirano korištenje vašeg korisničkog računa, odnosno njegovu zlouporabu, molimo da nas o tome odmah obavijestite na e-mail adresu: pozdrav@freelance.hr.

Ukoliko u bilo kojem trenutku želite promijeniti svoje korisničko ime, potrebno je da na e-mail adresu: pozdrav@freelance.hr pošaljete upit s detaljnim objašnjenjem razloga koje će Studio Antar d.o.o. razmotriti i poslati vam povratnu informaciju.

Korisnički račun u svakom trenutku možete izbrisati slanjem zahtjeva za brisanjem. Prestankom registracije ne prestaje vaša odgovornost za moguće povrede koje ste počinili i/ili štetu koju ste prouzročili za vrijeme trajanja vaše registracije.

Studio Antar d.o.o. kao izdavač web stranice FREELANCE.HR pridržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne obavijesti, obrisati korisnički račun koji nije u skladu s uvjetima korištenja i zakonskim propisima koji se primjenjuju.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

Studio Antar d.o.o. poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.

Studio Antar d.o.o. kao izdavač web stranice FREELANCE.HR ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

PRIMJENJIVO PRAVO

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta uporabe ovih stranica.

Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat uporabe predmetne stranica ili u svezi s njima.

Bilo koji sporovi koji proizlaze iz korištenja web stranice FREELANCE.HR u suprotnosti sa odredbama Uvjeta korištenja web stranice FREELANCE.HR rješavati će se mirnim putem, a ako to nije moguće za rješavanje spora je nadležan sud u Splitu.

Ukoliko nadležni sud pronađe da je bilo koja stavka ovih Uvjeta ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta korištenja, i preostali dijelovi ovih Uvjeta korištenja će ostati na snazi.

Naslovi poglavlja korišteni u ovim Uvjetima korištenja služe samo radi lakše orijentacije, i ni na koji način ne utječu na tumačenje teksta koji je u njima.

AŽURIRANJE OPĆIH UVJETA

FREELANCE.HR zadržava pravo ažuriranja ili izmjene Uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

PITANJA

Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za Uvjete korištenja, molimo da se obratite na e-mail adresu: pozdrav@freelance.hr.

Želimo Vam ugodno korištenje našeg web portala.