• prije 22 dana
 • 9prijave
 • 1550pregledi

Kreiranje i vođenje Instagram profila 

Uskoro lansiramo web stranicu koja se bavi uređenjem interijera, namještajem, eksterijerima te pokriva i područje pružanja usluga u toj tržišnoj niši.

WEB je b2b i b2c (omogućuje firmama da se prezentiraju, da prezentiraju svoje proizvode, da dođu do novih kupaca, dobavljača (sirovine, materijala i sl. za proizvodnju namještaja) ili da pronađu nove kupce/retailere za svoj namještaj, a trgovci i svi oni koji se bave prodajom namještaja ili pružaju usluge (uređenje interijera, arhitektonske usluge i sl.) mogu doći do novih krajnjih kupaca.

Web stranica će biti dvojezična (HR/ENG) a fokusiramo se na tržištu EU i susjednim državama (kao što su Turska, zemlje bivše YU; Ukrajina, Rusija, Albanija, itd…).

Stranica će imati i blog u kojem ćemo pisati o temama koje se tiču interijera i sl.

Očekujemo da će se na stranicu prijavljivati (prezentirati) mnoge kompanije iz industrije namještaja i interijera.

Dakle, sama stranica će imati dosta iskoristivog contenta (nove firme, novi proizvodi i sl.) za objavu na Instagramu.

Tražimo nekoga tko bi kreirao i vodio Instagram profil.

Važno nam je znati sljedeće:

 • Kratak opis prijedloga/plana aktivnosti kojima biste gradili bazu followera – organski rast
 • Vremenski plan za dostizanje 1000 followera, 10.000 followera – ukratko kako biste to napravili
 • Za koje Instagram profile koji pokrivaju istu/sličnu tematiku smatrate da su dobri i zašto (domaći i strani Instagram profili – navesti)
 • Što predlažete budući da pokrivamo tržište EU (jezične varijante -  kako to riješiti)
 • Smatrate li nužnim s obzirom na industriju i trendove da je nužna i FB stranica i ako jest, zašto?
 • Koji bi bili prvi koraci prije kreiranja Instagram profila (analiza trenutačnog stanja i postavljanje strategije i sl.)
 • Kakav oblik suradnje predlažete (sadržaje objavljene na WEBU možete samostalno preuzimati, što manje mog angažmana u vođenju Instagrama – kalendar objava usklađujemo i ja ga odobravam)
 • Oglašavanje na Instagramu (promoviranje objava i sl,, s ciljem rasta broja followera) – koliki minimalni mjesečni budget predlažete?
 • Koliko radnih sati tjedno/ mjesečno smatrate da bi bilo potrebno (koliko objava i storija tjedno, fotografije sami obrađujete i pronalazite – moći ćete koristiti i fotografije s web-a) i koliko biste mjesečno naplatili uslugu (vodite računa da nam je cijena jako bitna). Na tu cijenu dodajte i prijedlog budgeta za oglašavanje
 • Kojim alatima se koristite
 • Referentni Instagram profili koje ste vodili i koje sada vodite (navesti)
 • S obzirom da bi plaćanje bilo preko frme važno je da imate obrt lili firmu kako biste mogli ispostavljati račune za obavljene usluge. Moguće je dogovoriti suradnju i sa studentom ukoliko ima potrebna znanja i iskustvo pa bi plaćanje išlo reko SC-a. 

 

Hvala

 • Marketing na društvenim mrežama
 • Online & IT - ostalo
 • Dizajn & multimedija - ostalo
 • Kreativno pisanje / Copywriting
 • Online oglašavanje


Morate se prijaviti da bi mogli komentirati i licitirati na ovaj posao