• po dogovoru (kn)
  • prije 1 godina
  • 3prijave
  • 712pregledi

IZRADA APLIKACIJE ZA VOĐENJE POSLOVA GLAZBENE ŠKOLE
Aplikacija je namjenjena za vođenje nastave glazbene škole (online nastava, kombinirana i učionička) te ostalih pratećih poslova. U tom se dijelu izvršavaju poslovi poput prijave polaznika, audicije, upisa, uplata, uploada potrebnih dokumenata polaznika, izdavanja (downloada) potrebnih dokumenata vezanih za upis. Aplikacijom se izdaju i fiskaliziraju računi, rade storna i izmjene računa, ispisi i slično.

U aplikaciji se vodi raspored škole i pojedinih nastavnika te učenici biraju svoj raspored prema predloženim terminima pojedinih nastavnih predmeta bilo u skupnoj ili pojedinačnoj nastavi pri upisu. Ovi se poslovi mogu obaviti online ili u tajništvu škole. Nastavnici mogu sami povremeno upisivati svoj raspored nadoknada i izvan svojih uobičajenih termina.
Aplikacijom se vodi više obrazovnih programa bilo za redovnu nastavu, obrazovanje odraslih ili tečajnu nastavu.

Nastavnici vode u aplikaciji nastavne jedinice, sadržaj nastave, bilješke, upisuju ocjene, bilježe izostanke učenika, upisuju nastavne planove, evidentiraju ispite, unose točke za školske produkcije i druge poslove vezane s izvođenjem nastave. O radu nastavnika se vode podaci o osipanju njihovih učenika, broju učenika uključenih u nastupe, boduju se sastavnice njihovog rada na nastavi, stimulacijama  i slično.U aplikaciji se vodi vježbaonica polaznika. U rasporedu se mogu odrediti i zamjene nastavnika u slučaju odsutnosti.

Iz aplikacije se još mogu izdavati razne potvrde i uvjerenja, ispisivati imenici i dnevnici rada, nastavni planovi, svjedodžbe i drugi dokumenti u skladu s postojećim propisima koji reguliraju područje obrazovanja.
U aplikaciji se mogu izračunavati troškovi rada pojedinih nastavnika i suradnika koji se planiraju i prema realizaciji.

Kroz aplikaciju je moguća komunikacija  internim porukama, slanje i primanje SMS poruka i e-mailova, pregled raznih događaja i obveza tijekom školske godine.
Aplikacija automatski generira razne podsjetnike o nadolazećim ili neispunjenim obvezama, šalje izvješća roditeljima o izostanicima i ocjenama i drugo.
Važan su dio aplikacije razna izvješća s kojima se može pratiti poslovni i pedagoški rad ustanove.
Sustav ima više razina i grupa korisnika.

Osim izrade web aplikacije u cjelosti, moguća je dorada korištenjem postojećeg HTML admin predloška, PHP programskog jezika i mySQL baze podataka, a na klijentskoj strani HTML/CSS/Javascripta.

Molim poslati pismo namjere s opisom dosadašnjih iskustava i referenci te opisom postojećih kapaciteta koji bi sudjelovali u izradi aplikacije. Pismo poslati na mail adresu racic.ladislav@gmail.com

  • Programiranje i razvoj web aplikacija


Morate se prijaviti da bi mogli komentirati i licitirati na ovaj posao