• prema dogovoru (kn)
  • prije 6 mjeseci
  • 5prijave
  • 404pregledi

BUSINESS SAILING EXPERIENCE AGENCY traži osobu stručnu u području marketinga.

Osoba bi bila odgovorna za izradu marketinških strategija, marketing planova, definiranja cijenove politike, segmentacije tržišta, istraživanja tržišta, analize konkurencije, izrade marketinških alata i mjerenje rezultata marketinga.

Radno mjesto osobe je od doma , sa tim da bi po potrebi dolazila na sastanke. 

Osoba koristi vlastita sredstva za rad.

Osoba mora biti na raspolaganju tijekom radnog vremena od 8-16 sati bar na poziv.

Prosječno mjesečno bi se radilo cca. 2 brošura nove od po 4-8 strana + cca 10 dorada postojećih brošura.

Plaćanja može biti po satnici ili mjesečni paušal.

Osoba nam mora priložiti svoj CV i reference.

Potrebno je da osoba ima svoju tvrtku, obrt ili mogućnost studentskog ugovora. Plaćanju moraju biti preko računa. 

Sve o BUSINESS SAILING EXPERIENCE AGENCY  možete naći na www.bse.agency

Molim da nam CV-i, radove i eventualna pitanja pošaljte na tom@bse.agency

Rok za prijave je do 28.10.2018.

Tom Gavazzi

  • Istraživanje tržišta i anketiranje
  • Offline oglašavanje
  • Online oglašavanje
  • Marketing na društvenim mrežama
  • E-mail marketing


Morate se prijaviti da bi mogli komentirati i licitirati na ovaj posao